Thái Bình Thiên Quốc S3 – Tặng Vip 20 + FREE VIP20, 9999999 Ngân Lượng 9999999 KNB Khóa

Thai Binh Thien Quoc S3

Thông Tin Server

Trang Chủ: https://choi69.com/

Phiên bản: Mobile

Alpha Test: 01/01/1970

Open Beta: 01/01/1970

Chơi Game

THÁI BÌNH THIÊN QUỐC MOBILE – KHAI MỞ S3

Chính thức ra mắt S3 YÊN Quốc vào 14h ngày 09/04

Thời gian: 14h Ngày 09/04/2021

Nạp thẻ/Tải game tại : CHOI69.COM

FREE VIP20, 9999999 Ngân Lượng 9999999 KNB Khóa

THAI BINH THIEN QUOC MOBILE KHAI MO S3

Hãy mở tập lệnh Power up Flower và ở đây chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện một số thay đổi. Bây giờ chúng ta đang ở bên trong hành vi Combat, hãy thêm một kỹ năng sẽ đại diện cho ID mục cho chính bông hoa. Ở đây, chúng tôi sẽ đặt đây là một int công khai và gọi itemID này và đặt nó thành một.

Thai Binh Thien Quoc S3

Chúng tôi sẽ không sử dụng các phương thức Bắt đầu và Cập nhật, vì vậy chúng tôi có thể loại bỏ những phương thức đó, nhưng chúng tôi sẽ ghi đè phương thức được thu thập từ tập lệnh Có thể thu thập. Ngoài ra, chúng ta cần truyền vào một đối tượng trò chơi, trong trường hợp này chúng ta sẽ gọi nó là target, và vì lớp cha không có bất kỳ logic nào trong đó, chúng ta không cần thực sự gọi base trên collection.

Created By Gamehot | 2020 All rights reserved.