Hoàng Gia Sro – Vươn Tầm SRO Việt – Max Level : 110 Asian OnLy

Hoang Gia Sro Vuon Tam SRO Viet

Thông Tin Server

Trang Chủ: http://hoanggiasro.com/

Phiên bản: PC

Alpha Test: 29/01/2021

Open Beta: 06/02/2021

Chơi Game

Thông Tin Open Hoàng Gia Sro

Thong Tin Open Hoang Gia Sro

Sau khi chọn mục tiêu quảng cáo game moi ra , bạn sẽ quyết định ai là bạn muốn nhắm mục tiêu, sau đó bạn sẽ xác định ngân sách của mình và cuối cùng, bạn sẽ quyết định cách bạn muốn thanh toán cho những quảng cáo game moi ra đó. Tôi muốn cho bạn xem một số ví dụ từ bảng tin của chính tôi về cách quảng cáo mu mới ra  facebook trông như thế nào. Chúng ta đang ở trên bảng tin riêng của mình.

Hoang Gia Sro Vuon Tam SRO Viet

Khi tôi cuộn xuống, nó sẽ không mất nhiều thời gian trước khi tôi có thể thấy quảng cáo sro lậu đầu tiên. Dưới đây là một bài viết bình thường của adobe, nhưng bạn sẽ nhận thấy ở góc trên bên trái của bài viết đó, bên dưới tên adobe, nó sẽ nói được tài trợ. Về cơ bản, điều này có nghĩa là bài viết này là một phần của một chương trình khuyến mãi trả tiền. Bạn cũng có thể nhận thấy quảng cáo mu mới ra  nhỏ trên mặt hoặc cột bên phải của bảng tin facebook và đây được gọi là quảng cáo mu mới ra  cột. Thông thường, họ cũng xuất hiện như đề xuất. Hãy xem quảng cáo mu mới ra  trên màn hình. Hãy nhớ rằng, nếu nó được tài trợ ở trên cùng, nghĩa là nó là một quảng cáo mu mới ra  trả tiền, và bất kỳ quảng cáo mu mới ra  nào mà bạn chạy sẽ nói được tài trợ. Ngoài bất động sản chính trong bảng tin của khách hàng mục tiêu của bạn, nó có cùng chức năng như bài viết trên facebook thường xuyên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Created By Gamehot | 2020 All rights reserved.