Kiếm Thế Tứ Hải – Khai mở Máy chủ : Bạch Hổ

Kiem The Tu Hai Khai mo May chu Bach Ho

Thông Tin Server

Trang Chủ: http://kiemthetuhai.com/

Phiên bản: PC

Alpha Test: 04/02/2021

Open Beta: 08/02/2021

Chơi Game

Thông Tin Open Kiếm Thế Tứ Hải

Thong Tin Open Kiem The Tu Hai

Tùy chọn chạy quảng cáo game moi ra liên tục, bắt đầu từ hôm nay. Đây là một mục tiêu đáng sợ nếu bạn không theo dõi quảng cáo kiếm thế mới ra nhất quán. Điều này có nghĩa là quảng cáo game lậu của bạn sẽ chạy, về cơ bản, thành vĩnh viễn cho $5 một ngày. Tôi luôn đề xuất, nếu bạn đang đặt ngân sách hàng ngày, để đặt ngày bắt đầu và ngày kết thúc và thông thường, điều này là tốt nhất nếu bạn đang thử nghiệm quảng cáo game lậu của mình.

Kiem The Tu Hai Khai mo May chu Bach Ho

Chạy nó trong hai tuần hoặc bốn tuần hoặc sáu tuần, sau đó bạn có thể nhìn vào kết quả sau thời gian đó để xem hoạt động của nó. Sau đó, bạn có thể lặp lại nó, chạy lại, rồi so sánh các kết quả đó với cùng một khoảng thời gian như quảng cáo game lậu trước đó của bạn. Đơn giản nhấp vào biểu tượng lịch và ở đây bạn có thể chọn ngày cụ thể để chạy cũng như thời gian của bạn. Ngân sách trọn đời sẽ cho bạn tùy chọn tương tự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Created By Gamehot | 2020 All rights reserved.