MU-HUYENTHOAI.COM Ra Mắt Máy Chủ : Bóng Ma Open Beta: 17/4/2021 (19h)

MU HUYENTHOAI.COM Ra Mat May Chu Bong Ma

Thông Tin Server

Trang Chủ: http://mu-huyenthoai.com/

Phiên bản: Season 6.9

Loại Game: Reset, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 15/04/2021

Open Beta: 17/04/2021

Chơi Game

MU-HUYENTHOAI.COM
Open Fre Ngọc Custom Tại Shop Zen
Code Chia Sẻ Tặng 1 Triệu Wcionc Free 100% Rank Hiệu Tu Tiên
Ra Mắt Máy Chủ : Bóng Ma

MU HUYENTHOAI.COM Ra Mat May Chu Bong Ma

Alpha Test: 15/4/2021 (18h)
Open Beta: 17/4/2021 (19h)

Hot Hot Hot Shop Open
Free W3 Full = Zen
Free Ngọc custom = Zen
như Ngọc Level skill luck Ngọc Full Tu Tiên
Free Các Loại Ngọc B S .. = Zen
Săn Bos Nhận Đồ Custom Và Custom Pro
Trang chủ: Mu-huyenthoai.com
Đăng Ký : http://mu-huyenthoai.com/tk/
Page Mu : https://www.facebook.com/HuyenThoai1988/
𝐄𝐱𝐩 : 1000
Drop : 80%
Aiti  : Chống Hack
Giới hạn Reset Ngày 30 Lần
=====================================================
Lệnh Trong Game
Đồ hỗ trợ : /tanthu
Treo và reset : /reset auto – /train -/off attack
Cộng Điểm : /addstr agi vit ene cmd
Đổi CLass : /class dk dw su mg elf dl
Tẩy master : /taymaster /tayskill /taydiem
Xin Zen : /zen 9999999999
Tự Đánh : /train : Treo Off : /offattack
Tự Động Reset : /reset auto
Chát thế Giới : /post Lệnh Code : /tanthu
Làm Nhân Vật 3 : /nv3
======================================================
✔️Cộng Hưởng Full Op
✔️Train Nhận Wcionc Tại Barracks + Kantru 4 + Kill Boss
✔️NPC Thu Mua Đồ EXC Tại LorenCia
✔️Hệ thống pet cấp 1 cấp 2 siêu vip !
✔️Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3
✔️Quay Wing 3 – SW3 – Wing cấp 4…
✔️Hệ Thống Party tự Động ( F10 )
✔️F6:Camera- F10 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu chân – vòng quay )

Created By Gamehot | 2020 All rights reserved.