Mu gate online 2003 – Ra mắt máy chủ dành cho TÂN THỦ -QUỶ VƯƠNG

Mu gate online 2003 Ra mat may chu danh cho TAN THU QUY VUONG

Thông Tin Server

Trang Chủ: http://mu-gate.net/

Phiên bản: Season 4.0

Loại Game: Reset, Exp 25x, Drop 10%

Alpha Test: 06/04/2021

Open Beta: 07/04/2021

Chơi Game

Thông Tin Ra mắt máy chủ dành cho TÂN THỦ -QUỶ VƯƠNG

Thong Tin Ra mat may chu danh cho TAN THU QUY VUONG

Vì vậy, khi bạn nhảy ra khỏi bức tường, ở đây tôi đang giữ quyền. Tôi sẽ di chuyển sang trái, tôi di chuyển sang phải và tôi sẽ có thể nhảy lên tường. Tương tự như vậy, tôi có thể trượt xuống và vẫn mở rộng bức tường mặc dù chúng ở gần nhau. Vì vậy, trong trò chơi của riêng bạn, bạn sẽ muốn chơi xung quanh với khoảng cách giữa các bức tường.

Mu gate online 2003 Ra mat may chu danh cho TAN THU QUY VUONG

Trong một tình huống như thế này, có thể hơi quá xa để bạn có thể nhảy. Vì vậy, bây giờ, chúng tôi đã bao gồm tất cả những điều cơ bản mà chúng tôi cần để khiến người chơi di chuyển. Chúng ta có thể đi bộ, có thể chạy, hướng về đúng hướng, có thể nhảy, chúng ta có thể nhảy đôi và cũng có thể áp dụng các kỹ thuật tương tự lên tường. Chúng ta có thể bám vào chúng, trượt theo chúng và cũng có thể nhảy lên chúng. Bây giờ, chúng ta hãy xem cách thực sự thao túng người chơi bằng cách nhặt đồ vật và để đồ vật thay đổi đặc điểm của người chơi.

Created By Gamehot | 2020 All rights reserved.