MU Đất Mỏ Online – Open Sever Đua Top Nhận Quà

MU Dat Mo Online Open Sever Dua Top Nhan Qua

Thông Tin Server

Trang Chủ: http://mudatmo.net

Phiên bản: Season 6.3

Alpha Test: 21/03/2021

Open Beta: 23/03/2021

Chơi Game

Thông Tin Open Server MU Đất Mỏ

Thong Tin Open Server MU Dat Mo

Đừng lo lắng, thông tin vẫn vậy. Bạn có thể sẽ có các tab hoặc bạn có tổng quan về tài khoản và sau đó nó được chia thành các chiến dịch, bộ quảng cáo và quảng cáo. Bây giờ, điều thực sự quan trọng cần lưu ý là phạm vi ngày ở trên cùng. Điều này sẽ quyết định dòng thời gian hoặc khung thời gian của thông tin mà Facebook thăm dò. Hiện tại, tôi đang thăm dò ý kiến từ năm nay, vì vậy tôi muốn từ tháng Giêng đến ngày hôm nay. Bạn cũng có thể chọn từ các cài đặt trước ngày ở bên phải.

MU Dat Mo Online Open Sever Dua Top Nhan Qua

Khi bạn đã chỉ định phạm vi ngày của mình, bạn có thể xem tổng quan về tài khoản này. Tại đây, bạn có thể nhanh chóng truy cập vào giới hạn chi tiêu tài khoản của mình và bạn có thể xem mình đã chi tiêu bao nhiêu cho giới hạn đó. Bên dưới đó, chúng ta có thể thấy phạm vi tiếp cận cho tổng phạm vi ngày này. Tiếp theo, chúng tôi có số tiền đã chi tiêu, số lần hiển thị và số lần nhấp vào liên kết. Chúng ta hãy nhìn vào phạm vi tiếp cận. Một lần nữa, phạm vi tiếp cận là số người đã xem quảng cáo của tôi ít nhất một lần. Vì vậy, ở đây chúng tôi có hơn 2.000 người đã xem quảng cáo kể từ tháng Giêng.

Created By Gamehot | 2020 All rights reserved.