VÕ LÂM VIỆT PK – OPEN S5 VU SƠN

VO LAM VIET PK OPEN S5 VU SON

Thông Tin Server

Trang Chủ: https://volamvietpk.net/

Phiên bản: PC

Alpha Test: 23/04/2021

Open Beta: 24/04/2021

Chơi Game

Thông Tin VÕ LÂM VIỆT PK

Thong Tin VO LAM VIET PK

Quay lại Vũ khís, hãy nhìn lại những gì chúng ta đã có, chúng ta hiện có Nhân vật, chúng ta có võ lâm mobile lậu. Hãy thực hiện Jump của chúng ta, và chúng ta sẽ thay đổi nó thành Power, chúng ta sẽ thay đổi tỷ lệ Mẫu thành 12, và bây giờ chúng ta hãy kéo biểu tượng Jump qua. Lưu các thay đổi của chúng tôi và tạo lại Clip mới.

VO LAM VIET PK OPEN S5 VU SON

Quay lại Vũ khís, hãy làm việc trên Slide của chúng ta. Sau khi hoàn thành, chúng ta có thể chuyển sang hoạt ảnh tiếp theo. Bây giờ chúng ta hãy đi bộ. Chúng tôi cũng sẽ thay đổi điều này thành Power.

Created By Gamehot | 2020 All rights reserved.