Võ Lâm Việt Nam Mobile – Máy Chủ Mới : THÀNH CÔNG

Vo Lam Viẹt Nam Mobile

Thông Tin Server

Trang Chủ: http://volamvietnam.mobi/

Phiên bản: Mobile

Alpha Test: 17/04/2021

Open Beta: 17/04/2021

Chơi Game

Thông Tin Máy Chủ Mới THÀNH CÔNG

Thong Tin May Chu Moi THANH CONG

Bây giờ, nếu chúng ta đi đến IdleVũ khí và chọn chuyển đổi từ võ lâm lậu Vũ khí, bạn sẽ thấy rằng chúng tôi không có điều kiện cho vật phẩm nào cần được trang bị. Vì vậy, nếu chúng tôi vào và tạo Trang bị và đặt giá trị này bằng 0, là vật phẩm được trang bị mặc định và chạy lại trò chơi, chúng tôi sẽ có thể khắc phục sự cố này. Vo Lam Viẹt Nam Mobile

Ở đây, chúng ta sẽ xem qua và bây giờ bạn sẽ thấy người chơi thay đổi hoạt ảnh của mình. Và, bên trong cửa sổ hoạt ảnh của chúng tôi, chúng tôi hiện đang ở bên trong trạng thái Combat.

Created By Gamehot | 2020 All rights reserved.