Võ Lâm Việt JX – OPEN BETA Nữ Nhi Hồng

Vo Lam Viet JX OPEN BETA Nu Nhi Hong

Thông Tin Server

Trang Chủ: http://www.volamvietmy.com/

Phiên bản: PC

Alpha Test: 01/03/2021

Open Beta: 03/03/2021

Chơi Game

Thông Tin Open Máy Chủ NỮ NHI HỒNG

Thong Tin Open May Chu NU NHI HONG

Nhiều khả năng, bạn là nhà quảng cáo tiên tiến hoặc đang làm việc với một người có thể giúp bạn làm việc này. Một lần nữa, có rất nhiều tính năng tiên tiến hơn, và tôi luôn khuyên bạn nên lơ lửng trong biểu tượng thông tin, học thêm, nhưng cách tốt nhất để thực sự hiểu cách hoạt động của nó.

Vo Lam Viet JX OPEN BETA Nu Nhi Hong

Tạo quảng cáo đơn giản, thiết lập các vị trí đơn giản của bạn và nhận một số quảng cáo dưới thắt lưng của bạn. Sau khi xác định vị trí đặt quảng cáo, bạn sẽ tiếp tục với việc tạo và gửi quảng cáo của mình. Vị trí sẽ xác định loại quảng cáo và thậm chí loại quảng cáo mà bạn tạo. Hãy nhớ lấy suy nghĩ, và dành thời gian để chọn vị trí đúng vị trí cho chiến dịch của riêng mình.

Created By Gamehot | 2020 All rights reserved.