Võ Lâm Hoàng Tộc – VLTKM – Open SEVER 1 – 19h00 – 06/02

Vo Lam Hoang Toc VLTKM Open SEVER 1 19h00 06 02

Thông Tin Server

Trang Chủ: http://volamhoangtoc.net/

Phiên bản: Mobile

Alpha Test: 03/02/2021

Open Beta: 06/02/2021

Chơi Game

Thông Tin Open Võ Lâm Hoàng Tộc

Thong Tin Open Vo Lam Hoang Toc

Bạn có thể sử dụng nhóm quảng cáo để nhắm mục tiêu đối tượng khác nhau. Ví dụ: bạn có thể tạo game moi ra để nhắm mục tiêu những người sống trong cùng một thành phố với doanh nghiệp của bạn hoặc bạn có thể sử dụng nhóm quảng cáo để xác định những người thích đồ uống thể thao.

Vo Lam Hoang Toc VLTKM Open SEVER 1 19h00 06 02

Trong nhóm quảng cáo, bạn có thể có nhiều quảng cáo. Tất cả game moi ra sẽ sử dụng nhắm mục tiêu mà bạn thiết lập trong nhóm quảng cáo. Bạn sẽ sử dụng quảng cáo để kiểm soát những thứ như hình ảnh bạn sử dụng, liên kết bạn nhận được để nhấp vào và nhắn tin trong chính quảng cáo. Hãy xem một ví dụ về cấu trúc quảng cáo này có thể hoạt động như thế nào. Giả sử công ty của tôi, h + sports, có một loại đồ uống thể thao mới, và nó sẵn sàng bán.

Created By Gamehot | 2020 All rights reserved.