Võ Lâm Đệ Nhất – PHIÊN BẢN 21 PHÁI HOT THÁNG 04/2021 – Khai Mở “Server 1”

Vo Lam De Nhat PHIEN BAN 21 PHAI HOT THANG 04 2021

Thông Tin Server

Trang Chủ: http://denhatvolam.com/

Phiên bản: Mobile

Alpha Test: 05/04/2021

Open Beta: 08/04/2021

Chơi Game

Thông Tin Khai Mở Võ Lâm Đệ Nhất

Thong Tin Khai Mo Vo Lam De Nhat

Ở đây, chúng tôi sẽ cung cấp một đối tượng trò chơi của vật phẩm nhặt được. Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo OnDestroy sẽ phá hủy vật phẩm sau khi được nhặt. Ở đây, chúng ta sẽ chỉ đơn giản gọi là Hủy trên chính đối tượng trò chơi. Bây giờ, trở lại bên trong OnTriggerEnter của chúng tôi, chúng tôi sẽ gọi Kiếm và chuyển nó vào một tham chiếu của đối tượng trò chơi của mục tiêu. Tiếp theo, chúng tôi sẽ gọi OnDestroy. Hãy lưu tập lệnh này và quay lại trò chơi của chúng ta.

Vo Lam De Nhat PHIEN BAN 21 PHAI HOT THANG 04 2021

Hãy chọn cá thể Power-up-flower trong bảng Hierarchy của chúng ta và xóa tên của nó. Từ đó, chúng tôi sẽ thêm tập lệnh Có thể thu thập vào nó. Nếu chúng tôi lưu các thay đổi của mình và chạy trò chơi, chúng tôi sẽ thấy điều này hoạt động. Nhưng trước khi thực sự làm điều đó, chúng ta cần quan tâm một điều cuối cùng, đó là đặt thẻ của người chơi thành “Player”. “Người chơi” đã được thiết lập theo mặc định bên trong Gamehot.net, vì vậy chúng tôi sẽ chỉ thay đổi điều này thành “Người chơi” và bây giờ chạy trò chơi.

Created By Gamehot | 2020 All rights reserved.