VLTKM Ngoại Truyện 24p – Thời gian Open: S1 – NGOẠI TRUYỆN

VLTKM Ngoai Truyen 24p

Thông Tin Server

Trang Chủ: http://vltkmnt.com/

Phiên bản: Mobile

Alpha Test: 26/03/2021

Open Beta: 27/03/2021

Chơi Game

Thông Tin Thời gian Open: S1 – NGOẠI TRUYỆN

Thong Tin Thoi gian Open S1 NGOAI TRUYEN VLTKM Ngoai Truyen 24p

Created By Gamehot | 2020 All rights reserved.