Hồi Ức Võ Lâm – Chính Thức OPEN S6 THƯƠNG ANHS – Open 07/02

Hoi Uc Vo Lam Chinh Thuc OPEN S6 THUONG ANHS

Thông Tin Server

Trang Chủ: http://hoiucvltkm.com/

Phiên bản: Mobile

Alpha Test: 01/01/1970

Open Beta: 07/02/2021

Chơi Game

Thông Tin OPEN Server 6 THƯƠNG ANHS

CODE:
– THUONGANHS
– THUONGEMS
Thong Tin OPEN Server 6 THUONG ANHS
Một điều cần biết là Gamehot thường thay đổi tính năng và điều hướng của công cụ võ lâm mới ra. Tùy thuộc vào những quảng cáo game lậu mà họ sẽ ưu tiên vào thời điểm đó, điều này có thể trông hơi khác hoặc có thể có những tên khác nhau cho mục tiêu, nhưng chủ yếu là các mục tiêu và loại quảng cáo game lậu sẽ vẫn giống nhau. Cột đầu tiên chúng ta thấy ở đây chứa các mục tiêu nhận thức. Điều này bao gồm quảng cáo game moi ra nhận thức thương hiệu cho doanh nghiệp của bạn và mở rộng tầm tiếp cận của bạn.
Hoi Uc Vo Lam Chinh Thuc OPEN S6 THUONG ANHS
Cột giữa các bạn có những mục tiêu cân nhắc. Điều này sẽ hỗ trợ mục tiêu nhận nhiều người hơn đến trang web của bạn, tạo nhiều tải xuống hơn cho ứng dụng của bạn và tạo những khách hàng tiềm năng như ví dụ. Cuối cùng, cột chuyển đổi là tất cả về việc nhận đối tượng của bạn hành động cụ thể. Đây là những thứ như mua sản phẩm từ trang web của bạn. Bây giờ chúng ta đã trải qua những mục tiêu, hãy chọn một, và tôi sẽ cho bạn thấy bước tiếp theo sẽ là gì.
Created By Gamehot | 2020 All rights reserved.