Sro Sơn Hà Máp 110 only China

Sro Son Ha Map 110 only China

Thông Tin Server

Trang Chủ: http://srosonha.com/

Phiên bản: PC

Alpha Test: 12/05/2021

Open Beta: 15/05/2021

Chơi Game

Sro Son Ha Map 110 only China

Srosonha.com Map 110 Only Asi – D11 Thuong – Đồ cuối
TEST – Ngay Bây Giờ!!
OPEN – 13h – 15/05/2021
IP : 103.200.21.33 Port : 15779
– Fam lever 1-70 LKS // 70 – 95 Samakhan // 95 – 110 SA MẠC MUỐI
– Fam ĐỒ D10 quái 88-99 samakhan.
– Fam ĐỒ D11 quái 107-110 sa mac muoi.
– Sever tự động dùng bsc
– JOB 3 Thành DH – HD – TA (Điểm Bán Hàng Đặc Biệt Di Chỉ Niya)
– Hàng Đặc Biệt 19h00 – 20h Hằng Ngày (Lever 90 lên Được Thú Đi Buôn f10).
– Khoa JOB Tu 12h00 – 08h00.
Giải thưởng đua top level
TOP 1 : 10000 SILK + Nasun 8
TOP 2 : 8000 SILK + Nasun 8
TOP 3 : 5000 SILK + Nasun 8
TOP 4 – 10 : Khuyến Khích 2000 Silk
Giải Thưởng Đua Top Job Từ Ngày xx/5 >> xx/xx
TOP 1 : 150M
TOP 2 : 100M
TOP 3 : 80M
-Trade Yêu Cầu Cấp Độ 7 Lv 105 Trở Lên
-Hunter Yêu Cầu Cấp Độ 6 Lv 105 Trở Lên
-Thief Yêu Cầu Cấp Độ 5 Lv 105 Trở Lên
Chốt TOP JOB 20H Chủ Nhật Hàng Tuần 20h Trao
(Lưu ý : Mỗi ip chỉ dc nhận 1 giải)
Bảng Giá Nạp Silk
10K = 100 Silk
20K = 200 Silk
50K = 500 Silk
100K = 1000 Silk
200K = 2000 Silk
500K = 6000 Silk
Giá Trên Chua Bao Gồm Khuyến Mại
KM 100% Khi nạp thẻ mệnh giá từ 200k trở lên Chuyển Khoản ATM – Khuyến Mại Thêm 20%
INFO
ATM Banking
Chủ TK :Hoang Van Hiếu
STK : 3456945678910
[SDT ADM 0826201402]
xxxxx
Tỉ lệ đập đồ
BMM Thường
1>3 : 100%
4> : 80%
5> : -Radom
Tỉ lệ đập Narsun
1>8 : 100%
Thông tin sever
•Max Level : 110.
•Skill: 110
•Master: 330
•Item : Đồ cuối Som D11
•Class: only Asian
•Rate EXP/SP : x20
•Rate Drop x2
•Rate Gold x1
•Giới hạn 6 acc/PC. 2 acc Job/PC
•Giới hạn 5h xanh – 2h cam
_Gachar: Sun D1 > D8 , SOM D9
Hỗ Trợ Tân Thủ Khi TEST
•Sét D11+8, VK +10 FULL BLUE và CHỈ SỐ
•1000 Bình HP/MP
•Pet nhặt đồ
•50 DCN
•10.000.000 SP
•999.999.999 Gold.
•9.999.999 silk.
Hỗ Trợ Member khi Open Beta
– Sét SUN D7+5 CS 61%
– SP : 10.000.0000
– 1 số đồ dùng khác
Thông tin Ban Quản Trị Sever
– Hiện tại chỉ có mỗi 1 GM Duy nhất : GM Hiếu ML

Created By Gamehot | 2020 All rights reserved.