SRO Hy Vọng – Map 120 Asia Kỹ Năng 360 – Open Chính Thức 13H Ngay 15/11/2020

SRO Hy Vong Map 120 Asia Ky Nang 360 Open Chinh Thuc 13H Ngay 15 11

Thông Tin Server

Trang Chủ: http://srohyvong.com/

Phiên bản: IP: 103.142.139.92 - 15779

Alpha Test: 05/11/2020

Open Beta: 15/11/2020

Chơi Game

Thông Tin Open SRO Hy Vọng

Thong Tin Open SRO Hy Vong

Đó là những gì bạn sẽ ghi lại. Để cung cấp cho bạn một hệ quy chiếu, tôi muốn bắt đầu bằng cách xem qua màn hình giới thiệu của một trò chơi sro mới ra iOS tiêu chuẩn. Bạn có thể thấy có nhiều tùy chọn khác nhau trên đó và những tùy chọn này, nếu được kích hoạt, sẽ có một số chức năng nhất định. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào màn hình đó từ quan điểm của một nhà thiết kế trò chơi. Công phép thuật (Magical Attack – Mag. Atk): ảnh hưởng trực tiếp đến sức đánh phép thuật của nhân vật. Nhưng đây là màn hình giới thiệu sẽ trông như thế nào khi một nhà thiết kế hình dung về nó. Bây giờ chúng ta hãy xem cùng một màn hình bên trong tài liệu thiết kế. Đây là nơi nhà thiết kế trò chơi sro mới ra mô tả chi tiết màn hình là gì và chính xác chức năng của nó. Đây cũng là nơi chúng ta có thể xem mẫu mà tôi sử dụng trong tất cả các tài liệu thiết kế của mình. Mô hình diễn ra như thế này.

 

SRO Hy Vong Map 120 Asia Ky Nang 360 Open Chinh Thuc 13H Ngay 15 11

Đầu tiên, có một bản tóm tắt giới thiệu, một đoạn văn ngắn, thường là một hoặc hai câu, mô tả màn hình mà chúng ta sắp xem hoặc hệ thống mà tôi sắp thảo luận. Một ảnh chụp màn hình mô phỏng, một hình ảnh hoặc một ảnh chụp màn hình với các cuộc gọi. Trong trường hợp này, một bức tranh có giá trị 1.000 từ hoặc ít nhất là 500. Nó tạo cơ sở cho người đọc và cung cấp cho họ bối cảnh cho những gì sắp xảy ra. Ví dụ, tôi có thể mô tả chi tiết toàn bộ màn hình tiêu đề hoặc tôi có thể chỉ cho bạn xem một bức ảnh về nó và sau đó thảo luận về các tính năng mà tôi đã thu hút sự chú ý của bạn với các cuộc gọi. Chức năng. Phần chức năng mô tả chi tiết cách mọi thứ trong màn hình hoạt động.

Created By Gamehot | 2020 All rights reserved.