Thiên Tử Kiếm – Máy chủ VẠN KIẾM 14h 24/01

Thong Tin May chu VAN KIEM

Thông Tin Server

Trang Chủ: https://www.trangchu.thientukiem.com/

Phiên bản: PC

Alpha Test: 24/01/2021

Open Beta: 24/01/2021

Chơi Game

Thông Tin Máy chủ VẠN KIẾM

Thong Tin May chu VAN KIEM

Bây giờ nếu bạn thấy rằng bạn có bất kỳ vấn đề nào khi phát hiện thời gian giữ, bạn có thể thay đổi giá trị này và làm cho nó lớn hơn hoặc chậm hơn, tùy thuộc vào thiết lập dự án của riêng bạn. Bây giờ, hãy lưu tập lệnh của chúng ta, quay trở lại thống nhất và chúng ta sẽ chạy lại trò chơi. Bây giờ khi chúng ta chơi và chúng ta tập trung vào màn hình trò chơi, nếu chúng ta nhấn game lậu, bạn sẽ thấy rằng người chơi game mới ra chỉ nhảy một lần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Created By Gamehot | 2020 All rights reserved.