[KiemTheThienMenh.com] Open Server Kiếm Thế 2009 – 10h00 Ngày 29/08/2021 – Chuẩn Cày Cuốc, Không Bán Huyền Tin

Phien ban su dung Kiem The VNG 2009

Thông Tin Server

Trang Chủ: http://kiemthethienmenh.com/

Phiên bản: PC

Alpha Test: 01/01/1970

Open Beta: 29/08/2021

Chơi Game

Phien ban su dung Kiem The VNG 2009

Open Server mới – THIÊN KIM Phiên bản CHUẨN 2009
Alpha Test 10h00 ngày 26/08/2021
Open Beta 10h00 ngày 29/08/2021
Trang chủ: http://kiemthethienmenh.com/
==========================​

✅Alpha TEST: 10h ngày 26/08/2021

✅ OPENBETA: 10h ngày 29/08/2021
– Phiên bản sơ khai chuẩn 2009, Không pha tạp bất kỳ thứ gì
– Tính năng mua lại hoạt động 0 ĐỒNG khi bị bỏ lỡ..
– Không bán huyền tinh Kỳ Trân Các
– Tất cả các Hoạt động rơi huyền tinh và vật phẩm hợp lý
– Giới hạn tinh lực +hoạt lực Tiểu 10, Trung 15, Đại 20 bình / 1 ngày,Có thể mua thêm TL + HL ưu đãi.
– Hoạt động nhận thưởng ONLINE, Nhận quà thăng cấp
– Nhiều tính năng hấp dẫn chuẩn 2009 ….v…v…
✅ Đua top OPEN BETA: Từ ngày 29/08/2021 – 09/09/2021: Xem chi tiêt ở trang chủ:

✅Hổ trợ tân thủ:
– Level 100
– Phi phong Hỗn Thiên cấp 6
– Set trang bị 9x Vũ khí 10x 4% +12
– Nhận 5 Huyền tinh 7
– 10 Thiệp bạc cấp 2
– 100 vạn bạc khoá + 100 vạn đồng khoá
✅Code chung:
– 5 huyền tinh cấp 8
– 200 vạn bạc khóa
– 50 vạn đồng khóa
✅ Code Like Share: tag 5 bạn bè vào bài viêt + Like Share:

– 2 huyền tinh cấp 9
– 300 vạn bạc khóa
– 100 vạn đồng khóa

BQT Kiếm Thế kính báo!
[kiemthethienmenh.com] Open Server Kiếm Thế 2009 – 10h00 Ngày 29/08/2021 – Chuẩn Cày Cuốc, Không Bán Huyền TinTrang chủ: http://kiemthethienmenh.com/
[kiemthethienmenh.com] Open Server Kiếm Thế 2009 – 10h00 Ngày 29/08/2021 – Chuẩn Cày Cuốc, Không Bán Huyền TinGroup: https://www.facebook.com/groups/thienmenh2020
[kiemthethienmenh.com] Open Server Kiếm Thế 2009 – 10h00 Ngày 29/08/2021 – Chuẩn Cày Cuốc, Không Bán Huyền TinFanpage: https://www.facebook.com/KiemTheThienMenh

Created By Gamehot | 2020 All rights reserved.