Kiếm Thế 1 – OPEN server LĂNG SƠN Lúc 14h00 ngày 22/01

Kiem The 1 OPEN server LANG SON Luc 14h00 ngay 22 01

Thông Tin Server

Trang Chủ: https://kiemthe1.com/

Alpha Test: 22/01/2021

Open Beta: 22/01/2021

Chơi Game

Thông Tin Open Kiếm Thế 1 server LĂNG SƠN

Thong Tin Open Kiem The 1 server LANG SON

Ở đây, chúng tôi sẽ tạo một kỹ năng công cộng có tên là layerMask và chúng tôi sẽ gọi đây là va chạmLayer. Tiếp theo, chúng ta sẽ muốn một điểm kinh nghiệm để đại diện cho việc người chơi đang đứng hay không. Sau đó, chúng ta sẽ cần một nhân vật để đại diện cho vị trí hoặc điểm trong không gian mà chúng ta muốn thực sự kiểm tra va chạm.

Kiem The 1 OPEN server LANG SON Luc 14h00 ngay 22 01

Cuối cùng, chúng ta sẽ cần một bán kính đại diện cho khoảng cách xung quanh điểm này để chúng ta kiểm tra va chạm. Bây giờ vì chúng ta sẽ làm việc với vật lý, hãy tạo một phương pháp FixedUpdate mới. Bên trong nó, chúng tôi sẽ cần tham chiếu đến vị trí chúng tôi muốn bắt đầu thử nghiệm. Ở đây, chúng ta sẽ lấy bottomPosition. Bây giờ một điều cần lưu ý là bottomPosition sẽ tương đối với không gian của thế giới, vì vậy chúng ta sẽ cần bù đắp điều đó bằng vị trí thực tế của đối tượng trò chơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Created By Gamehot | 2020 All rights reserved.