Để thỏa mãn đam mê về kiếm hiệp Tân Kiếm Thế chính thức OPEN Máy chủ mới: ÂM THẾ

Tan Kiem The Ra Mat Server AM THE vao luc 10h00 ngay 23 01

Thông Tin Server

Trang Chủ: http://tankiemthe.com/

Phiên bản: PC

Alpha Test: 21/01/2021

Open Beta: 23/01/2021

Chơi Game

Thông Tin Ra Mắt Server ÂM THẾ

Tan Kiem The Ra Mat Server AM THE vao luc 10h00 ngay 23 01

Ngoài ra, chúng tôi muốn sửa lại nút này. Vì vậy, vào Project Settings Input và tìm Jump, hãy thay đổi nó thành phím C trên máy tính của chúng ta. Chúng tôi sẽ lưu cảnh của chúng tôi và chạy trò chơi game lậu. Như bạn thấy, nếu chúng ta nhấn C trên bàn phím, người chơi kiếm thế lậu của chúng ta sẽ nhảy. Nhưng nếu chúng ta giữ C, người chơi sẽ tiếp tục nhảy.

Thong Tin Ra Mat Server AM THE

Để khắc phục điều này, chúng tôi sẽ cần thêm một số logic để biết khi nào người chơi đã thực sự nhả nút và kiểm tra lại rằng bạn chỉ có thể nhảy nếu đang đứng và nút đã được thả ra và bị đè lại.

Hãy mở lớp trạng thái đầu vào và ở dưới cùng, chúng ta sẽ sao chép phương thức giá trị nút get và dán nó vào bên dưới. Hãy thay đổi điều này để có được thời gian giữ nút và chúng ta sẽ muốn thay đổi giá trị trả về thành float.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Created By Gamehot | 2020 All rights reserved.