MUHANOISS6 – Open Máy Chủ Anubis

Thong Tin Open May Chu Anubis

Thông Tin Server

Trang Chủ: http://muhanoiss6.vn/

Phiên bản: Season 6.9

Loại Game: Reset, Exp 150x, Drop 10%

Alpha Test: 28/02/2021

Open Beta: 02/03/2021

Chơi Game

Thông Tin Open Máy Chủ Anubis

Thong Tin Open May Chu Anubis

Lưu ý, đây là không nhìn thấy nền và các vật ở gần hay xa trông như thế nào. Điều này không có hiệu ứng nén mà chúng ta đã nói trước đó và không có các hiệu ứng về độ sắc nét hoặc mờ ở hậu cảnh sẽ xảy ra do độ sâu trường ảnh. Chúng ta sẽ nói về điều đó sau. Có những trải nghiệm mà chúng ta đã có kể từ khi chúng ta được sinh ra khiến chúng ta rất nhạy cảm với những thứ như sự gần gũi của chúng ta với người khác hoặc xâm phạm không gian cá nhân của chúng ta. Mặc dù chúng ta có cảm giác mạnh mẽ về điều này, nhưng những cảm giác này hoạt động dựa trên nền tảng của những suy nghĩ có ý thức của chúng ta. Đây là lý do tại sao những cảm giác như vậy rất mạnh mẽ Khán giả cảm nhận được chúng ở mức độ tiềm thức và họ cảm nhận được chúng cho dù họ có muốn hay không.

Created By Gamehot | 2020 All rights reserved.