MU Việt Nam – Ra Mắt Máy Chủ Thần Long – SEASON 6.3

MU Việt Nam Ra Mat Máy Chủ Than Long SEASON 6.3

Thông Tin Server

Trang Chủ: http://vn-ss6.vn/

Phiên bản: Season 6.3

Loại Game: Reset, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 24/02/2021

Open Beta: 26/02/2021

Chơi Game

Thông Tin Ra Mắt Máy Chủ Thần Long

Thong Tin Ra Mat Máy Chủ Than Long

Chụp ảnh này trong một giây. Bây giờ, hãy nhìn vào cái này. Bây giờ, cái này. Điều thay đổi là cả độ dài tiêu cự và khoảng cách, nhưng chúng tôi đã phù hợp với trường nhìn. Đây là tất cả những hình ảnh rất khác nhau. Chúng tôi cảm nhận khác nhau về người trong khung hình trên mỗi cảnh quay.

May Chu Than Long SEASON 6.3

Bạn nghĩ gì về họ? Bạn có cảm thấy thoải mái với cái này hơn cái kia không? Bạn có tin tưởng người ấy hơn người kia không? Bạn có cảm thấy tù túng, gần gũi quá mức với một trong số họ không? Thêm một lời mời hay một cách thẩm mỹ? Chúng tôi phát triển những loại ấn tượng này từ những tương tác hàng ngày của chúng tôi với những người xung quanh.  MU Việt Nam Ra Mat Máy Chủ Than Long SEASON 6.3

Ngay cả khi không biết khoảng cách, chúng ta có thể cảm thấy gần gũi, chúng ta có thể cảm thấy khoảng cách. Chúng tôi có cảm giác về mối quan hệ của chúng tôi với những nhân vật này.

Created By Gamehot | 2020 All rights reserved.