MU-PK – Ra mắt máy chủ: ‍Bạch Long

MU PK Ra mat may chu ‍Bach Long

Thông Tin Server

Trang Chủ: http://mu-pk.net/

Phiên bản: Season 6.15

Loại Game: Reset, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 12/04/2021

Open Beta: 13/04/2021

Chơi Game

Thông Tin Ra mắt máy chủ ‍Bạch Long

Thong Tin Ra mat may chu ‍Bach Long

Chúng tôi sẽ tạo một int và chúng tôi sẽ gọi nó là game moi ra. Bây giờ nếu chúng tôi chạy trò chơi của mình và lấy lại tiêu điểm cho trình tạo hoạt hình, chúng tôi có thể kiểm tra điều này. Một điều chúng tôi cần làm là tạm thời di chuyển trình hoạt họa lên trên cùng, để chúng tôi có thể xem trước trò chơi và cũng có thể xem những gì đang diễn ra bên trong trình hoạt họa.

MU PK Ra mat may chu ‍Bach Long

Chúng tôi sẽ tập trung trở lại trò chơi, xem qua và bây giờ khi chúng tôi thu thập vật phẩm của mình, bạn sẽ thấy Trang bị đã thay đổi thành một. Trong video tiếp theo, chúng tôi sẽ bắt đầu thêm các hoạt ảnh mới để thể hiện điều gì sẽ xảy ra khi người chơi thực sự nhặt được vật phẩm này và chúng tôi sẽ thay đổi đồ họa của anh ấy cho phù hợp.

Created By Gamehot | 2020 All rights reserved.