Mu Hà Nội – Open Máy Chủ Mới- Server mới ICARUS

Mu Ha Noi Open May Chu Moi Server moi ICARUS

Thông Tin Server

Trang Chủ: http://mu-hn.net/

Phiên bản: Season 6.15

Loại Game: Reset, Exp 500x, Drop 40%

Alpha Test: 06/04/2021

Open Beta: 07/04/2021

Chơi Game

Thông Tin Open Máy Chủ Mới- Server mới ICARUS

Thong Tin Open May Chu Moi Server moi ICARUS

Để bắt đầu, hãy vào thư mục Ảnh minh họa và tìm bông hoa. Ở đây, chúng tôi sẽ kéo nó vào hiện trường và đặt nó gần mặt đất. Chúng tôi sẽ thêm Box Collider 2D vào bông hoa và chúng tôi sẽ đặt nó thành “Trigger”. Bằng cách này, nó không hoạt động như một vật thể rắn khi người chơi bước vào đó.

Mu Ha Noi Open May Chu Moi Server moi ICARUS

Bây giờ, trở lại thư mục Scripts của chúng ta, hãy vào thư mục Collision và tạo một lớp mới có tên là “Collectable”. Bây giờ chúng ta sẽ mở nó trong Game mới. Hãy tạo một kỹ năng công cộng để theo dõi loại đối tượng trò chơi có thể chọn thứ này. Chúng tôi sẽ tạo một chuỗi công khai và chúng tôi sẽ gọi đây là “TargetTag”.

Created By Gamehot | 2020 All rights reserved.