MU Đam Mê – Máy Chủ Mới- server GaiOn

MU Dam Me May Chu Moi server GaiOn

Thông Tin Server

Trang Chủ: http://dammemu.net/

Phiên bản: Season 6.9

Loại Game: Reset, Exp 300x, Drop 50%

Alpha Test: 12/02/2021

Open Beta: 13/02/2021

Chơi Game

Thông Tin server GaiOn

Thong Tin server GaiOn

Bạn phải lựa chọn tùy thuộc vào lịch trình, ngân sách của bạn và đối tượng dự định của bạn. Nhà quay game cần suy nghĩ về hai loại phương tiện khác nhau để chuyển cảnh quay của bạn. Có vận chuyển và có kho. Mỗi loại có các yêu cầu và khả năng khác nhau.

MU Dam Me May Chu Moi server GaiOn

Phương tiện di chuyển là những gì bạn đang sử dụng trước nhân vật. Bộ này là một môi trường khắt khe và thiết kế phương tiện cho điều đó thường đắt hơn phương tiện lưu trữ. Bạn đang chuyển cảnh quay của mình sang phương tiện lưu trữ để chuyển nó vào giai đoạn hậu sản xuất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Created By Gamehot | 2020 All rights reserved.