Hà Nội Mobile – CHÍNH THỨC OPEN SV2 VÀO 14h NGÀY 20/11

Ha Noi Mobile CHÍNH THỨC OPEN SV2 VÀO 14h NGÀY 20 11

Thông Tin Server

Trang Chủ: http://muhanoi.mobi/

Phiên bản: Mobile

Alpha Test: 15/11/2020

Open Beta: 20/11/2020

Chơi Game

Thông Tin Open OPEN Server 2

Thong Tin Open OPEN Server 2

[toggle title=”   ” color=”white”]

Ví dụ, cách nhân vật của bạn trông về mặt thể chất và ngay cả tên bạn đặt cho nhân vật của mình cũng là một phần của hệ thống. Nói chung, bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến nhân vật của bạn sẽ được lưu trữ trong hệ thống ký tự. Nhân vật này sẽ ra ngoài thế giới, và điều này gợi lên hệ thống tiếp theo của chúng ta, hệ thống môi trường. Hãy tưởng tượng nhân vật của bạn đang đứng trên thế giới. Tất cả các hành động cơ bản mà anh ta hoặc cô ta có thể làm từ đi bộ đến mở cửa, tìm kiếm một lỗ hổng bí mật, đều là một phần của hệ thống môi trường. Ha Noi Mobile CHÍNH THỨC OPEN SV2 VÀO 14h NGÀY 20 11

Hệ thống môi trường đôi khi còn được gọi là hệ thống thế giới, và đôi khi hệ thống này hoàn toàn không được đặt tên vì nó thực sự quá phổ biến và cần thiết. Các hành động như đi bộ và mở cửa được coi là hành vi cơ bản đến nỗi sự tồn tại của chúng thường chỉ được coi là đương nhiên hoặc được tạo sẵn trong chính engine của trò chơi. Đối với bản thân nó, nếu bạn cấp phép Unreal Engine cho trò chơi của mình, bạn sẽ không viết một phần trong tài liệu thiết kế của mình về cách nhân vật đi trên thế giới, bởi vì nhóm tại Epic Games đã thiết kế và viết mã cho bạn.[/toggle]

Created By Gamehot | 2020 All rights reserved.